chart with heart rate on it


Picie alkoholu jest powszechnym zjawiskiem w naszej kulturze alkoholu podejmują leczenie chorób wywołanych nadużywaniem go (ciężkich schorzeń wątroby, nerek, żołądka, serca itd. W zasadzie trudno znaleźć człowieka, który nigdy nie miał styczności z tą substancją. Alkoholizm jest chorobą pierwotną, co oznacza że alkoholizm nie wynika z żadnej innej choroby czy zaburzenia, ale sam w sobie jest chorobą objawiającą się zaburzeniem czynności organizmu. Najpopularniejszymi chorobami wtórnymi osób uzależnionych od alkoholu są marskość wątroby, lęki czy depresja. Niejednokrotnie osoby uzależnione od alkoholizm prowadzi do chorób psychicznych), myśląc, że w ten sposób wyeliminują swój główny problem. Często zadajemy sobie pytanie, co rzeczywiście decyduje o tym, że jedni używają alkoholu przez całe życie w bezpieczny sposób, inni natomiast w pewnym momencie zaczynają używać go w sposób, który skutecznie rujnuje zdrowie i całe nierzadko życie (praca, rodzina, znajomi). Na podstawie badań Programu Aktywizacji Placówek odwykowych przedstawiono problemy z jakimi spotykają się alkoholicy, oraz procent alkoholików, których dotyczy dany problem

  • Zaburzenia życia rodzinnego – 94%
  • Problemy w kontaktach z ludźmi – 84%
  • Problemy finansowe – 82%
  • Przemoc wobec bliskich – 57%
  • Problemy z prawem (karalność) – 51%

W oficjalnych raportach oceniających co kilka lat skutki spożycia alkoholu w Polsce szacunkowo podaje się, że wśród blisko 20 milionów pijących Polaków od 2 do 4 milionów cierpi na alkoholizm w różnych stadiach zaawansowania choroby. Na szczęście jest wśród tej liczby kilka tysięcy nie pijących alkoholików, którym udaje się utrzymać trzeźwość i dzięki temu powróciło do normalnego, zdrowego życia bez alkoholu. Alkoholizm może rozwinąć się bardzo szybko. Jedyną szansą na skuteczne i trwałe leczenie alkoholizmu pl.wikipedia.org.Po pierwsze oczyszczenie organizmu osoby uzależnionej z substancji, jaką jest alkohol, po drugie zaś utrzymanie abstynencji alkoholowej przy pomocy terapii odwykowej. Alkoholik w społeczeństwie postrzegany jest jako osoba o słabej woli, gdyż nie potrafi powstrzymać się od spożycia alkoholu. W rzeczywistości alkoholik jest osobą chorą, cierpiącą z powodu kompulsji i niepohamowanego przymusu picia, w praktyce wygląda to tak, że wypicie choć jednego kieliszka powoduje niemożność powstrzymania się od dalszego picia. Jak odróżnić tzw. „zwykłe picie” od uzależnienia zawsze? Piją wszyscy, ale problemy z alkoholem dotykają tylko niektórych. Chorobę alkoholową, jak każdą inną charakteryzują objawy. Klinicznie diagnozowany alkoholizm rozpoznaje się jeśli na przestrzeni 12 miesięcy występowały u osoby pijącej co najmniej trzy z sześciu kryteriów uzależnienia, które przedstawiamy poniżej.

Rate this post