red wine and food


Alkoholizm (zespół uzależnienia od alkoholu) – ogół dysfunkcji fizycznych, psychicznych i osobowościowych (intelektualnych, emocjonalnych), powstałych na skutek uzależnienia od alkoholu etylowego. Jest najbardziej rozpowszechnionym uzależnieniem na świecie. Alkoholizm jest wynikiem długotrwałego nadużywania alkoholu, które powoduje rozwój zmian chorobowych w różnych tkankach i narządach jak. Równolegle pojawiają się zaburzenia i zmiany w sferze psychicznej, które ostatecznie prowadzą do psychodegradacji alkoholowej i w następstwie do degradacji społecznej.

Alkoholizm jest chorobą pierwotną, chroniczną, postępującą, która gdy nie zostanie zatrzymana, doprowadza do śmierci. Motywem sięgania po alkohol jest jego euforyzujące i rozluźniające działanie pl.wikipedia.org. Na zagrożenie alkoholizmem wskazują m.in.: czynne szukanie okazji do picia, ukrywanie go, wzrost tolerancji na alkohol, koncentracja na sprawach związanych z alkoholem. Powstania alkoholizmu dowodzą: utrata kontroli nad piciem, występowanie objawów abstynencyjnych (kac) oraz głód alkoholowy, którym towarzyszy cały system mechanizmów psychologicznych zaprzeczających istnieniu uzależnienia https://pl.wikipedia.org/wiki/Amlodypina.

Samodzielne próby radzenia sobie z alkoholizmem skazane są na niepowodzenie.

Rate this post