man with anxiety


Nie jest leczeniem w znaczeniu słowa „leczenie” powszechnie przyjętym w społeczeństwie. Nie istnieje odnośnie alkoholizmu żadna interwencja z zewnątrz mogąca usunąć przyczyny choroby. Leczenie alkoholizmu oznacza wspieranie własnej decyzji i własnego wysiłku człowieka – by nie pić. O ile taka decyzja i wysiłek nie zostaną podjęte – człowiekowi nie można pomóc. Jest jednak głęboki sens w metodach składających się na leczenie alkoholizmu -tylko wyjątkowo zdarzają się ludzie uzależnieni od alkoholu konsekwentnie utrzymujący abstynencję bez korzystania z tych metod. Warto zaznaczyć, że „rozstanie z alkoholem” zmusza do głębszej przemiany osobowości, stąd szczególnie dobre długotrwałe efekty przynoszą różne formy terapii grupowej – zwłaszcza program AA. W polskim lecznictwie odwykowym w ciągu ostatnich kilkunastu lat właściwie zmieniło się wszystko. Dzięki przyjęciu spójnej koncepcji wyjaśniającej mechanizmy zaburzenia, jakim jest uzależnienie od alkoholu, możliwe było dobranie metod terapeutycznych odpowiadających istocie zaburzenia.

Uległ także zmianie proces kształcenia personelu i sposób organizacji udzielania świadczeń. Zmieniła się metoda pomagania uzależnionym od alkoholu i członkom ich rodzin. Przyjęto w Polsce model leczniczy oparty na psychoterapii, który określamy mianem podejścia strategiczno-strukturalnego. Wszystkie te zmiany wpłynęły na to, że polskie lecznictwo odwykowe zaczęło być efektywne. Wydaje się jednak, że wciąż jeszcze wiedza na temat możliwości skutecznego pomagania osobie uzależnionej jest zbyt niska – nie tylko w całym społeczeństwie, ale nawet wśród przedstawicieli służby zdrowia. Ten brak wiedzy sprawia, że sami przedstawiciele służby zdrowia niechętnie kierują pacjentów do zakładów odwykowych i generalnie nie podejmują działań interwencyjnych wobec pacjentów, których problemy zdrowotne występują na tle nadużywania alkoholu.

Zalecenia dla zdrowiejących alkoholików

Pamiętaj: Twoje zdrowienie wymaga stałej troski.  Korzystaj z poznanych strategii radzenia sobie z głodem alkoholowym, w trudnych sytuacjach życiowych wykorzystuj wypróbowane, skuteczne dla siebie sposoby poradzenia sobie ze stresem. 

W procesie trzeźwienia pomocne są następujące zalecenia:

 • Informuj innych o swoich problemach z alkoholem.
 • Zdecydowanym, stanowczym głosem odmawiaj, mówiąc: NIE PIJĘ! – powtarzaj to do skutku.
 • Może się zdarzyć, że do picia będzie namawiać Cię jakaś ważna dla Ciebie osoba, np. kolega, z którym kiedyś piłeś, atrakcyjna kobieta, kierownik itp. Na każde namawianie Cię do picia mów „NIE PIJĘ”, nie szukając żadnych dodatkowych, niepotrzebnych usprawiedliwień.
 •  Zadbaj, aby w Twoim domu nie było żadnego alkoholu.
 •  Nie zgadzaj się, aby do Twojego domu przynoszono alkohol.
 •  Spotykaj się przede wszystkim z osobami, które wspierają Twoją trzeźwość.
 •  Zrezygnuj z towarzystwa osób, z którymi wcześniej piłeś alkohol.
 •  Unikaj miejsc, w których piłeś kiedyś alkohol.
 •  Nie chodź do restauracji, lokali, kawiarni i innych miejsc, w których podaje się alkohol https://pl.wikipedia.org/wiki/Choroba_nadci%C5%9Bnieniowa.
 •  Nie bierz udziału w spotkaniach towarzyskich, o których wiesz, że podaje się tam alkohol.
 •  Nie uczestnicz w uroczystościach rodzinnych, na których będzie pity alkohol.
 •  Jeżeli w twojej pracy pije się alkohol, to teraz:
 • – Nie bierz udziału w składkach na zakup alkoholu.
 •  Nie polewaj alkoholu gdy inni piją.
 •  Nie kupuj alkoholu dla innych.
 •  Nie przebywaj tam, gdzie piją.
 •  Nie zgadzaj się stać na „czatach”.
 •  Nie odwiedzaj w pojedynkę osoby, która zapiła lub ma „kaca”.
 •  Nie przyjmuj i nie dawaj prezentów i łapówek w postaci alkoholu.
 •  Nie przebywaj z osobami, które są pod wpływem alkoholu.
 •  Pamiętaj o tym, że wypicie piwa lub szampana „bezalkoholowego” jest tak samo niebezpieczne dla Twojej trzeźwości, jak wypicie innego alkoholu.
 •  Bądź ostrożny – niektóre produkty spożywcze, ciastka, kremy do ciast, cukierki, czekoladki, lody, oferowane w kawiarniach kawy „smakowe” w swoim składzie zawierają alkohol. Spożycie produktów zawierających nawet śladowe ilości alkoholu może wyzwolić głód alkoholowy.
 •  Zrezygnuj z odświeżaczy do ust, wody po goleniu, dezodorantów itp., w których często znajduje się alkohol. Ich używanie wyzwala chęć napicia się alkoholu.
 •  Zawsze sprawdzaj, czy w używanych lekach znajduje się alkohol. Jest w kroplach, nalewkach, środkach rozgrzewających do nacierania ciała, preparatach do płukania ust, itp. Użycie zagraża Twojej trzeźwości.
 •  Odżywiaj się regularnie, syty odczuwasz mniejszą chęć do napicia się.
 •  Pij duże ilości płynów – wody mineralnej, soków owocowych, herbaty ziołowej, np. mięty, melisy, itp., aby zaspokoić zapotrzebowanie organizmu na płyny.
 •  Zrezygnuj z używania do „poprawy nastroju” mocnej herbaty, kawy, leków lub innych substancji psychoaktywnych. Używanie ich prowadzi do nawrotu picia.
 •  Systematycznie, (co najmniej raz w tygodniu) uczęszczaj na mityngi wybranej przez siebie grupy lub grup Anonimowych Alkoholików.

Rate this post