counting calories because of bulimia 1


Jadłowstręt psychiczny znany potocznie anoreksją, nie należy do zaburzeń fizjologicznych. W ramach międzynarodowej klasyfikacji chorób, uznana jest za chorobę natury psychicznej, gdyż główne jej przyczyny leżą w psychice chorego. W zależności od tego, jak szybko się je zauważy i rozpozna, tak szybko będzie można zapobiec jej zgubnym skutkom dla organizmu, nierzadko młodego i rozwijającego się organizmu.

Ogólne przyczyny anoreksji doszukuje się w problemach z kontaktami ze społeczeństwem. Ważny jest stopień i charakter relacji z rodzicami czy opiekunami (najczęściej w kontaktach z matką) https://pl.wikipedia.org/wiki/Paleolityczny_styl_%C5%BCycia#Paleolityczna_dieta. Dodatkowo może dochodzić do tego słaby kontakt z rówieśnikami lub jego brak. Ponadto, jedną z przyczyn może być także negatywne nastawienie środowiska do osoby chorej. Każdy z powyższych przyczyn świadczy u młodego człowieka o braku akceptacji jego jako jednostki wchodzącej w skład społeczeństwa. Stad koniecznie musi wprowadzić zmiany w swoim życiu, które szybko zauważy otoczenie. A przecież najłatwiej i najprościej jest zadbać o piękny wygląd zewnętrzny.

Wszystkie te elementy, do których dołączyć można nieumiejętność radzenia sobie z własnymi emocjami, daje w efekcie znaczne obniżenie własnej wartości. Wiąże się to przede wszystkim z problemami natury psychicznej. Ciągle pogłębiające sie stany depresyjne wiążą się z coraz mniejszą akceptacją siebie … i coraz mniejszymi porcjami obiadowymi. Zwyczajowo, osoba chora może pochwalić się wieloma sukcesami na polu zarówno interpersonalnym, jak i zawodowym, i dlatego uznaje się ją za osobę ogólnie szczęśliwą https://pl.wikipedia.org/wiki/Kwasy_t%C5%82uszczowe_omega-3. Jednakże dążenie do perfekcji w tym przypadku wydaje się być wręcz zgubne. Nie można też powiedzieć, że każda chora osoba staje sie więźniem anoreksji z tego samego powodu. Przyczyn popadnięcia w jadłowstręt jest wiele, z których praktycznie wszystkie są na polu duchowym.

Rate this post